Đăng bài
User Posts: Trung Nguyễn
1

TP HCM vẫn ổn trong đợt dịch thứ 2 ở VN, điều đó là đáng mừng nhưng Covid có chừa TP HCM ra không? Câu trả lời là KHÔNG! Dịch bịnh chỉ chực chờ cơ hội thôi, ...

Browsing All Comments By: Trung Nguyễn
Tin Tức Nội Bộ - Gia An Jsc
Logo
Reset Password